Elteco
Shporta

Panele LED

Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 1440lm (120lm/1W) Modeli: rrethor Përmasat: 155mmx90mm-120mm Paanësore alumini Volt: 220-240V Garancion: 3 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , ..
Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 1440lm (120lm/1W) Modeli: rrethor Përmasat: 155mmx90mm-120mm Paanësore alumini Volt: 220-240V Garancion: 3 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , r..
Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 1440lm (120lm/1W) Modeli: rrethor Përmasat: 155mmx90mm-120mm Paanësore alumini Volt: 220-240V Garancion: 3 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , r..
Brendi: Lambario
Watt: 9w Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 1080lm (120lm/1W) Modeli: rrethor Përmasat: 120mmx75mm-95mm Paanësore alumini Volt: 220-240V Garancion: 3 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , ra..
Brendi: Lambario
Watt: 9w Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 1080lm (120lm/1W) Modeli: rrethor Përmasat: 120mmx75mm-95mm Paanësore alumini Volt: 220-240V Garancion: 3 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , ran..
Brendi: Lambario
Watt: 9w Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 1080lm (120lm/1W) Modeli: rrethor Përmasat: 120mmx75mm-95mm Paanësore alumini Volt: 220-240V Garancion: 3 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , ran..
Brendi: Lambario
Watt: 9w Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 680lm Modeli: rrethor Përmasat: 115mmx50mm-100mm Mundesi ndryshimi sipas shpuarjes Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80..
Brendi: Lambario
Watt: 9w Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 680lm Modeli: rrethor Përmasat: 115mmx50mm-100mm Mundesi ndryshimi sipas shpuarjes Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80%..
Brendi: Lambario
Watt: 9w Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 680lm Modeli: rrethor Përmasat: 115mmx50mm-100mm Mundesi ndryshimi sipas shpuarjes Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% ..
Brendi: Lambario
Watt: 6W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 400lm Modeli: rrethor Përmasat: 100mmx50mm-100mm Mundesi ndryshimi sipas shpuarjes Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80..
Brendi: Lambario
Watt: 6W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 400lm Modeli: rrethor Përmasat: 100mmx50mm-100mm Mundesi ndryshimi sipas shpuarjes Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80%..
Brendi: Lambario
Watt: 5W Ngjyra: 6400K dhe RGB Fuçia ndriçimit: 400lm Modeli: rrethor Përmasat: 105mmx80mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janëndriçues, tëcilëtgjejnëpërdorimtëmadhënëambinetetëmbrendshme. Si produkt LED, kursejnëenergjiderinë 80% , rangohennëkategorinë e klasittëparë A. Zakonis..
Prej 37 deri 48 nga 71 (6 faqe)