Elteco
Shporta

Panele LED

Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 800lm Modeli: rrethor Përmasat: 140mmx25mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energj ideri në 80% , rangohen në kategorinë e klasit të p..
Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 800lm Modeli: rrethor Përmasat: 140mmx25mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energj ideri në 80% , rangohen në kategorinë e klasit të p..
Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 800lm Modeli: rrethor Përmasat: 140mmx25mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energj ideri në 80% , rangohen në kategorinë e klasit të pa..
Brendi: Lambario
Watt: 6W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 350lm Modeli: rrethor Përmasat: 95mmx25mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energj ideri në 80% , rangohen në kategorinë e klasit të parë..
Brendi: Lambario
Watt: 6W Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 350lm Modeli: rrethor Përmasat: 95mmx25mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energj ideri në 80% , rangohen në kategorinë e klasit të parë..
Brendi: Lambario
Watt: 18W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 1360lm Modeli: rrethor Përmasat: 220mmx38mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energj ideri në 80% , rangohen në kategorinë e klasit të pa..
Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 910lm Modeli: rrethor Përmasat: 170mmx38mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energj ideri në 80% , rangohen në kategorinë e klasit të parë..
Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 910lm Modeli: rrethor Përmasat: 170mmx38mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energj ideri në 80% , rangohen në kategorinë e klasit të parë..
Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 910lm Modeli: katror Përmasat: 170mmx155mmx21mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janëndriçues, tëcilëtgjejnëpërdorimtëmadhënëambinetetëmbrendshme. Si produkt LED, kursejnëenergjiderinë 80% , rangohennëkategorinë e klasittëparë A. Zakonis..
Brendi: Lambario
Watt: 24W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 1752lm Modeli: rrethor Përmasat: 300mmx285mmx21mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilë tgjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , rangohen në kategorinë e klasi..
Brendi: Lambario
Watt: 3W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 160lm Modeli: rrethor Përmasat: 88mmx75mmx21mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Panelet LED janë ndriçues, të cilë tgjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , rangohen në kategorinë e klasit të..
Prej 61 deri 71 nga 71 (6 faqe)