Elteco
Shporta

Ndriçues linear

Brendi: Lambario
Watt: 20W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 2400lm Modeli: ProLine Përmasat: 600mmx50mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Ndriçuesit linearë LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , rangohen në kategorinë e k..
Brendi: Lambario
Watt: 20W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 2400lm Modeli: ProLine Përmasat: 600mmx50mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Ndriçuesit linearë LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , rangohen në kategorinë e kl..
Brendi: Lambario
Watt: 20W Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 2400lm Modeli: ProLine Përmasat: 600mmx50mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Ndriçuesit linearë LED janë ndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji deri në 80% , rangohen në kategorinë e kl..
Brendi: Lambario
Watt: 64W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 5120lm Modeli: LED Line Përmasat: 1200mmx114mm Volt: 220-240V Me anësore alumini Garancion: 2 vite Ndricuesit linear LED janëndriçues, të cilët gjejnë përdorim të madhë në ambinete të mbrendshme. Si produkt LED, kursejnë energji derinë 80% , rango..
Brendi: Lambario
Watt: 16W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 1500lm Modeli: LED Line Përmasat: 1173mmx23mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Ndricuesit linear LED janëndriçues, tëcilëtgjejnëpërdorimtëmadhënëambinetetëmbrendshme. Si produkt LED, kursejnëenergjiderinë 80% , rangohennëkategorinë e klasittëparë A. ..
Brendi: Lambario
Watt: 12W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 1100lm Modeli: LED Line Përmasat: 872mmx23mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Ndricuesit linear LED janëndriçues, tëcilëtgjejnëpërdorimtëmadhënëambinetetëmbrendshme. Si produkt LED, kursejnëenergjiderinë 80% , rangohennëkategorinë e klasittëparë A. Z..
Brendi: Lambario
Watt: 8W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 720lm Modeli: LED Line Përmasat: 572mmx23mm Volt: 220-240V Garancion: 2 vite Ndricuesit linear LED janëndriçues, tëcilëtgjejnëpërdorimtëmadhënëambinetetëmbrendshme. Si produkt LED, kursejnëenergjiderinë 80% , rangohennëkategorinë e klasittëparë A. Zak..
Prej 13 deri 19 nga 19 (2 faqe)