Material elektrik

Material elektrik

Krahasimi i produktit (0)

100624

100624


Ndërprerës kryesor automatik i rrymës Tipi: Fid Pol: 4 Polar Amper: 63 A Rryma mbetur: 300mA ..

Ndërprerës kryesor automatik i rrymës Tipi: Fid Pol: 4 Polar Amper: 63 A Rryma mbetur: 300mA ..

101446

101446


Urë për lidhje siguresash Materiali: Bakër Fazat: monofaz Garancion: 5vite..

Urë për lidhje siguresash Materiali: Bakër Fazat: monofaz Garancion: 5vite..

101448

101448


Urë për lidhje siguresash Materiali: Bakër Fazat: trefazor Garancion: 5vite..

Urë për lidhje siguresash Materiali: Bakër Fazat: trefazor Garancion: 5vite..

102032

102032


Siguresa Pol: 1 polare Amper: 10 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 1 polare Amper: 10 Amper Garancioni: 5 vite..

102034

102034


Siguresa Pol: 1 polare Amper: 16 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 1 polare Amper: 16 Amper Garancioni: 5 vite..

102035

102035


Siguresa Pol: 1 polare Amper: 20 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 1 polare Amper: 20 Amper Garancioni: 5 vite..

102036

102036


Siguresa Pol: 1 polare Amper: 25 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 1 polare Amper: 25 Amper Garancioni: 5 vite..

102037

102037


Siguresa Pol: 1 polare Amper: 32 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 1 polare Amper: 32 Amper Garancioni: 5 vite..

102038

102038


Siguresa Pol: 1 polare Amper: 40 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 1 polare Amper: 40 Amper Garancioni: 5 vite..

102039

102039


Siguresa Pol: 1 polare Amper: 50 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 1 polare Amper: 50 Amper Garancioni: 5 vite..

102040

102040


Siguresa Pol: 1 polare Amper: 63 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 1 polare Amper: 63 Amper Garancioni: 5 vite..

102077

102077


Siguresa Pol: 3 polare Amper: 10 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 3 polare Amper: 10 Amper Garancioni: 5 vite..

102079

102079


Siguresa Pol: 3 polare Amper: 16 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 3 polare Amper: 16 Amper Garancioni: 5 vite..

102080

102080


Siguresa Pol: 3 polare Amper: 20 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 3 polare Amper: 20 Amper Garancioni: 5 vite..

102081

102081


Siguresa Pol: 3 polare Amper: 25 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 3 polare Amper: 25 Amper Garancioni: 5 vite..

102082

102082


Siguresa Pol: 3 polare Amper: 32 Amper Garancioni: 5 vite..

Siguresa Pol: 3 polare Amper: 32 Amper Garancioni: 5 vite..

Prej 1 deri 16 nga 440 (28 faqe)