Seria moderne

Krahasimi i produktit (0)

703-0225-100

703-0225-100


Ndërprerës Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë dhe rr..

Ndërprerës Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë dhe rr..

703-0225-101

703-0225-101


Ndërprerës dysh Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë d..

Ndërprerës dysh Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë d..

703-0225-102

703-0225-102


Ndërprerës me shenjë poçi Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: ..

Ndërprerës me shenjë poçi Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: ..

703-0225-103

703-0225-103


Ndërprerës me shenjë zileje Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra..

Ndërprerës me shenjë zileje Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra..

703-0225-105

703-0225-105


Ndërprerës Dy kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë dhe rre..

Ndërprerës Dy kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë dhe rre..

703-0225-106

703-0225-106


Ndërprerës dysh Dy kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë dh..

Ndërprerës dysh Dy kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë dh..

703-0225-107

703-0225-107


Ndërprerës Dy kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë dhe rre..

Ndërprerës Dy kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë dhe rre..

703-0225-108

703-0225-108


Ndërprerës zileje i ndriçuar I ndriçuar Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjy..

Ndërprerës zileje i ndriçuar I ndriçuar Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjy..

703-0225-109

703-0225-109


Ndërprerës tresh Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë ..

Ndërprerës tresh Një kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë ..

703-0225-110

703-0225-110


Ndërprerës dy kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë me rret..

Ndërprerës dy kahor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë me rret..

703-0225-122B

703-0225-122B


Prizë Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë me rreth krom Garancion..

Prizë Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë me rreth krom Garancion..

703-0225-123B

703-0225-123B


Prizë me kapak Materiali: polycarbonate Rezistent: Me mbrojtje ndaj prekjes nga fëmijet dhe ndaj z..

Prizë me kapak Materiali: polycarbonate Rezistent: Me mbrojtje ndaj prekjes nga fëmijet dhe ndaj z..

703-0225-129

703-0225-129


Prizë për televizor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë me rreth..

Prizë për televizor Materiali: polycarbonate Rezistent: ndaj zjarrit Ngjyra: e bardhë me rreth..

703-0225-143

703-0225-143


Prizë për internet dhe telefon Modeli: RJ45 CAT 5E RJ 11 Materiali: polycarbonate Rezistent: nd..

Prizë për internet dhe telefon Modeli: RJ45 CAT 5E RJ 11 Materiali: polycarbonate Rezistent: nd..

703-0225-147

703-0225-147


Kornizë montimi për 2 priza/ ndërprerës horizontale (rrethi krom)..

Kornizë montimi për 2 priza/ ndërprerës horizontale (rrethi krom)..

703-0225-148

703-0225-148


Kornizë montimi për 3 priza/ ndërprerës horizontale (rrethi krom)..

Kornizë montimi për 3 priza/ ndërprerës horizontale (rrethi krom)..

Prej 1 deri 16 nga 22 (2 faqe)