Proline

Krahasimi i produktit (0)

LN20-00600


Watt: 20W Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 2400lm Modeli: ProLine Përmasat: 600mmx50mm Volt: 22..

Watt: 20W Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 2400lm Modeli: ProLine Përmasat: 600mmx50mm Volt: 22..

LN20-00610


Watt: 20W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 2400lm Modeli: ProLine Përmasat: 600mmx50mm Volt: 22..

Watt: 20W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 2400lm Modeli: ProLine Përmasat: 600mmx50mm Volt: 22..

LN20-00630


Watt: 20W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 2400lm Modeli: ProLine Përmasat: 600mmx50mm Volt: 2..

Watt: 20W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 2400lm Modeli: ProLine Përmasat: 600mmx50mm Volt: 2..

LN20-01200


Watt: 40W Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 3200lm Modeli: ProLine Përmasat: 1200mmx50mm Volt: 2..

Watt: 40W Ngjyra: 3000K Fuçia ndriçimit: 3200lm Modeli: ProLine Përmasat: 1200mmx50mm Volt: 2..

LN20-01210


Watt: 40W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 3200lm Modeli: ProLine Përmasat: 1200mmx50mm Volt: 2..

Watt: 40W Ngjyra: 4200K Fuçia ndriçimit: 3200lm Modeli: ProLine Përmasat: 1200mmx50mm Volt: 2..

LN20-01230


Watt: 40W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 3200lm Modeli: ProLine Përmasat: 1200mmx50mm Volt: ..

Watt: 40W Ngjyra: 6400K Fuçia ndriçimit: 3200lm Modeli: ProLine Përmasat: 1200mmx50mm Volt: ..

LN21-00600


Watt: 18W Ngjyra: 3000K Fuqia ndriçimit: 1440lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx600 Vo..

Watt: 18W Ngjyra: 3000K Fuqia ndriçimit: 1440lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx600 Vo..

LN21-00610


Watt: 18W Ngjyra: 4200K Fuqia ndriçimit: 1440lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx600 Vo..

Watt: 18W Ngjyra: 4200K Fuqia ndriçimit: 1440lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx600 Vo..

LN21-00630


Watt: 18W Ngjyra: 6400K Fuqia ndriçimit: 1440lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx600 Vo..

Watt: 18W Ngjyra: 6400K Fuqia ndriçimit: 1440lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx600 Vo..

LN21-01200


Watt: 36W Ngjyra: 3000K Fuqia ndriçimit: 2880lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1200 V..

Watt: 36W Ngjyra: 3000K Fuqia ndriçimit: 2880lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1200 V..

LN21-01210


Watt: 36W Ngjyra: 4200K Fuqia ndriçimit: 2880lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1200 V..

Watt: 36W Ngjyra: 4200K Fuqia ndriçimit: 2880lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1200 V..

LN21-01230


Watt: 36W Ngjyra: 6400K Fuqia ndriçimit: 2880lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1200 V..

Watt: 36W Ngjyra: 6400K Fuqia ndriçimit: 2880lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1200 V..

LN21-01500


Watt: 45W Ngjyra: 3000K Fuqia ndriçimit: 3600lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1500 V..

Watt: 45W Ngjyra: 3000K Fuqia ndriçimit: 3600lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1500 V..

LN21-01510


Watt: 45W Ngjyra: 4200K Fuqia ndriçimit: 3600lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1500 V..

Watt: 45W Ngjyra: 4200K Fuqia ndriçimit: 3600lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1500 V..

LN21-01530


Watt: 45W Ngjyra: 6400K Fuqia ndriçimit: 3600lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1500 V..

Watt: 45W Ngjyra: 6400K Fuqia ndriçimit: 3600lm Modeli: ProLine Përmasat: 74.8mmx25mmx1500 V..

LN22-01200


Watt: 40W Ngjyra: 3000K Fuqia ndriçimit: 3200lm Modeli: LinearLine Përmasat: 70mmx1185mm Volt..

Watt: 40W Ngjyra: 3000K Fuqia ndriçimit: 3200lm Modeli: LinearLine Përmasat: 70mmx1185mm Volt..

Prej 1 deri 16 nga 18 (2 faqe)