Me poça

Krahasimi i produktit (0)

L04-35


Fyti: E14 Watt: 6x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 660x650mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

Fyti: E14 Watt: 6x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 660x650mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

L04-36


Fyti: E14 Watt: 8x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 660x750mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

Fyti: E14 Watt: 8x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 660x750mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

L105-02


Fyti: E14 Watt: 14x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1600x600mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

Fyti: E14 Watt: 14x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1600x600mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

L105-03


Fyti: E14 Watt: 10x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1300x700mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

Fyti: E14 Watt: 10x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1300x700mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

L105-08


Fyti: E14 Watt: 16x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1300x600mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

Fyti: E14 Watt: 16x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1300x600mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

L105-09


Fyti: E14 Watt: 7x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1330x560mm Materiali: xhama kristali dhe alumin..

Fyti: E14 Watt: 7x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1330x560mm Materiali: xhama kristali dhe alumin..

L105-10


Fyti: E14 Watt: 10x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1260x650mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

Fyti: E14 Watt: 10x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1260x650mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

L105-14


Fyti: E14 Watt: 20x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1750x800mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

Fyti: E14 Watt: 20x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1750x800mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

L105-15


Fyti: E14 Watt: 16x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1400x600mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

Fyti: E14 Watt: 16x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1400x600mm Materiali: xhama kristali dhe alumi..

L105-16


Fyti: E14 Watt: 15x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1200x6700mm Materiali: xhama kristali dhe alum..

Fyti: E14 Watt: 15x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 1200x6700mm Materiali: xhama kristali dhe alum..

L109-02


Fyti: E14 Watt: 2x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 480x300mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

Fyti: E14 Watt: 2x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 480x300mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

L109-03


Fyti: E14 Watt: 2x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 600x130mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

Fyti: E14 Watt: 2x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 600x130mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

L109-04


Fyti: E14 Watt: 2x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 600x200mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

Fyti: E14 Watt: 2x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 600x200mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

L123-01


Fyti: E14 Watt: 2x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 350x300mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

Fyti: E14 Watt: 2x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 350x300mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

L123-02


Fyti: E14 Watt: 6x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 650x650mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

Fyti: E14 Watt: 6x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 650x650mm Materiali: xhama kristali dhe alumin ..

L123-03


Fyti: E14 Watt: 10x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 650x850mm Materiali: xhama kristali dhe alumin..

Fyti: E14 Watt: 10x40Wmax Volt: 220-240V Përmasat: 650x850mm Materiali: xhama kristali dhe alumin..

Prej 1 deri 16 nga 39 (3 faqe)